Algemene voorwaarden

1. Levering

1.1 De levering van Ak Tuning zal vanaf magazijn, spuiterij, fabriek, groothandel ter keuze van welk onderdeel de klant heeft samengesteld of gekozen via de post of transportbedrijf bij de klant geleverd worden.

1.2 Het risico van beschadiging of vermissing tijdens transport is altijd risico van de ondernemer de verkopende partij Ak Tuning zal ten alle tijden worden opgelost.

1.3 Zodra de koper de onderdelen in ontvangst neemt dient hij de verpakte onderdelen te controleren op eventuele schades. Bij geconstateerde schade aan de verpakking dient de koper deze te melden bij de transporteur en de verkopende partij AK Tuning (van toepassing artikel 1.2)

1.4 Al onze artikelen die AK Tuning samen gesteld heeft met de klant, alleen voor de klant kan na ontvangst door zelf gemaakte fout van de klant niet bij AK Tuning worden neergelegd.

1.5 AK Tuning draagt geen verantwoordelijkheid voor foute keuzes die door de klant is gemaakt (van toepassing artikel 1.4), of beschadigingen die zelf door derde of klant door montage is ontstaan.

 

2. Tekortkoming of klachten

2.1 De koper is gehouden om na levering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen in de vorm van afwijking te controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen per direct toch uiterlijk binnen 7 dagen na levering aan AK Tuning gemeld te worden. Deze melding dient via mail met foto, beschrijving en vermelding factuurnummer ingediend te worden.

2.2 De koper dient AK Tuning in staat te stellen de geconstateerde tekortkomingen te controleren. Niet voldoen aan dit artikel lid bepaalde leidt tot verval van het recht van de koper zich te beroepen op tekortkomingen die redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen vermelden termijn had kunnen ontdekken. 

2.3 De koper dient de kosten voor ongegronde klachten van AK Tuning te vergoeden.

2.4 De bepalingen van dit artikel 2 gelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van de garanties en voorwaarden van AK Tuning.

 

3. Betalingen en prijzen

3.1 Prijzen worden aangegeven in euro.

3.2 All onze prijzen zijn inclusief verzendkosten, deze kosten zijn voor de verkopende partij AK Tuning (van toepassing artikel 1.2)

3.3 Voor klanten buiten Nederland gelden andere tarieven in verband met hogere  bank en transport kosten.

3.4 Betalingen vinden plaats via AK Tuning webshop gekoppeld aan Nederlandse bank.